Souvenirlepel groothandel

Verkoop en bestellingen
Telefonisch: 0321-849188, per e-mail, Mobiel: 06-53144810 of contactformulier.

Monsters
Monsters en/of drukproeven in overleg.

Prijzen
Prijzen conform onze prijslijst, wijzigingen voorbehouden.

Levertijd
Levertijd in overleg.

Kortingen
Het is mogelijk om vaste prijsafspraken per product te maken.

Reclames
Reclames binnen zeven dagen.

Betalingscondities
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.

Wij houden ons het recht voor om bij opdrachten van € 1.000,00 of meer een aanbetaling dan wel een garantie te vragen.